Üyelik Sözleşmesi

ÖNEMLİ:BU SÖZLEŞME GERÇEK YA DA TÜZEL KİŞİLERLE HANDE SEVEN AVUK BESLENME DANIŞMANLIK ARASINDA ÜYELİK VE SİTE KULLANIM ŞARTLARINI BELİRLEYEN KURALLARDAN OLUŞMAKTADIR. İNTERNET SİTEMİZE ÜYE OLARAK RANDEVU ALMADAN YA DA REZERVASYON YAPMADAN ÖNCE, ÜYELİK SÖZLEŞMESİNİ TAM OLARAK OKUMANIZ GEREKMEKTEDİR! ÜYELİK SÖZLEŞMESİ HİZMETİN KAPSAMINI, SİZİN VE HANDE SEVEN BESLENME DANIŞMANLIK’IN SORUMLULUKLARINI VE UYULMASI GEREKEN KURALLARI İÇERMEKTEDİR. BU SÖZLEŞMEYİ VEYA ŞARTLARINDAN HERHANGİ BİRİNİ KABUL ETMİYORSANIZ LÜTFEN ÜYELİK SÜRECİNE DEVAM ETMEYİNİZ.

1. Taraflar

1.1 Bu üyelik sözleşmesi www.e-randevum.com internet sitesinde (Bundan sonra e-randevum olarak anılacaktır) aşağıda belirtilen hizmetleri sağlayan ve Fulya Mah. Uygar Sok. No:16 Fulya Life Residence Kat:11 D:32 Fulya-Şişli/İstanbul adresinde bulunan, HANDE SEVEN AVUK Beslenme Danışmanlık (Bundan sonra HANDE SEVEN AVUK olarak anılacaktır) ile e-randevum’ten hizmet almak üzere üyelik için elektronik onay veren gerçek ve tüzel kişiler (Bundan sonra Üye olarak anılacaktır) arasında karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

1.2 İş bu sözleşme, Üye’nin üyelik formunu doldurarak elektronik onay vermesi ile imzalanmış kabul edilir ve taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

1.3 HANDE SEVEN AVUK e-randevum’te yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği ve e-randevum Üyelik Sözleşmesi’ni dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.4 İş bu sözleşme sayfanın üst kısmında yer alan tarih ve saate en son değişiklik yapılarak ve internet sitesi üzerinden 7/24 herkesin erişimi mümkün kılınarak yürürlüğe konulmuştur.

2. Tanımlar

e-randevum : www.e-randevum.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesi.

HANDE SEVEN AVUK: e-randevum’un sahibi, hizmetleri sağlayan ve Fulya Mah. Uygar Sok. No:16 Fulya Life Residence Kat:11 D:32 Fulya-Şişli/İstanbul adresinde bulunan, HANDE SEVEN AVUK Beslenme Danışmanlık.

Üye İş Yeri: e-randevum’e üye olan ve Üye İş Yeri Sözleşmesi’ni onaylayarak e-randevum’te İş Yeri Sayfası açan, üyelere hizmetlerini çevrimiçi olarak rezerve etme ve/veya randevu alma olanağı sunan gerçek ve tüzel kişiler.

Üye: e-randevum’e üye olan ve sunulan hizmetlerden iş bu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan, üye iş yerlerinden çevrimiçi olarak randevu alan ya da rezervasyon yapan gerçek ve/veya tüzel kişiler.

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

3.1 Üyelik Sözleşmesi’nin konusu e-randevum’te sunulan hizmetlerin ve bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

3.2 Üyelik Sözleşmesi’nin kapsamı, sözleşme ekleri ile birlikte e-randevum içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak HANDE SEVEN AVUK tarafından yapılmış uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır.

3.3 Üyelik Sözleşmesi’nin hükümlerini kabul etmekle, e-randevum içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak HANDE SEVEN AVUK tarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağınızı kabul etmiş olmaktasınız.

4. Üyelik Şartları

4.1 Üyelik işlemi, e-randevum’te yer alan kayıt formuna gerekli kimlik bilgilerinin doldurularak HANDE SEVEN AVUK’na gönderilmesi ile tamamlanır.

4.2 HANDE SEVEN AVUK, 5.Maddede yer alan yükümlülükleri yerine getirmeyen üyeleri her zaman, herhangi bir gerekçe göstermeden, bildirimsiz, tazminatsız ve derhal yürürlüğe girecek şekilde iş bu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshederek süreli ya da süresiz üyelikten çıkarabilir.

5. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

5.1 Üyenin Hak ve Yükümlülükleri

5.1.1 Üye e-randevum’te belirtilen kurallara, beyanlara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.

5.1.2 Üyelerin e-randevum tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kayıt sırasında ve girişte kullandıkları üye adı ve şifrenin güvenliğini sağlamaları, münhasıran ve münferiden kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutularak saklanmasını sağlamaları tamamen üyelerin sorumluluğundadır. Üyeler, üye adı ve şifrenin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, münhasıran ve münferiden kendisi tarafından kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer üyelerin, HANDE SEVEN AVUK'nun ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumludur.

5.1.3 Üye, e-randevum dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir. HANDE SEVEN AVUK, üye tarafından HANDE SEVEN AVUK'na iletilen veya e-randevum üzerinden kendisi tarafından yüklenen bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

5.1.4 Üye, HANDE SEVEN AVUK'nun yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

5.1.5 HANDE SEVEN AVUK'nun sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve e-randevum'i kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla e-randevum üzerinde işlem yapabilirler. Üyenin, e-randevum dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Her Üye, HANDE SEVEN AVUK'nun ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, mal varlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki e-randevum dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde işbu madde içerisinde belirtilen içerikleri e-randevum üzerine yüklemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla HANDE SEVEN AVUK ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Üyenin işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri e-randevum üzerindeki faaliyetler nedeniyle, üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı, HANDE SEVEN AVUK doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5.1.6 e-randevum'te Üye'ler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı HANDE SEVEN AVUK'nun, HANDE SEVEN AVUK çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. HANDE SEVEN AVUK, Üye'ler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

5.1.7 Üye e-randevum üzerinde gerçekleştirdiği işlemler ilgili olarak, önlem ve prosedürlerin yerine getirilmemesi sonucunu doğuracak tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer Üye'lerin, HANDE SEVEN AVUK'nun ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.8 Üye, randevu ve hizmet aldığı iş yerinin Özel Nitelikli Kişisel Verileri dahil olmak üzere veri tabanında saklamasına izin vermektedir.

5.1.9 Üye HANDE SEVEN AVUK'nun kendisine ait verileri Özel Nitelikli Kişisel Verileri dahil olmak üzere yurt dışı sunucularda barındırmasına izin vermektedir.


5.2 HANDE SEVEN AVUK'nun Hak ve Yükümlülükleri

5.2.1
HANDE SEVEN AVUK, işbu sözleşmede bahsi geçen hizmetleri belirtilen koşullar dahilinde yerine getirmeyi, işbu sözleşme kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir; HANDE SEVEN AVUK her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu sözleşme ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını durdurabilir veya son verebilir.

5.2.2 HANDE SEVEN AVUK, e-randevum'te sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Üye'lerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri tüm e-randevum kullanıcıları da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. HANDE SEVEN AVUK, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Üye'ler, HANDE SEVEN AVUK'nun talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. HANDE SEVEN AVUK tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde HANDE SEVEN AVUK tarafından yapabilir. HANDE SEVEN AVUK tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, üye tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

5.2.3 e-randevum üzerinden, HANDE SEVEN AVUK kendi kontrolünde olmayan Üye İş Yerleri ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verebilir. Bu link'ler Üye'ler tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle HANDE SEVEN AVUK tarafından sağlanmış olabilir ve linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. e-randevum üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında HANDE SEVEN AVUK'nun herhangi bir sorumluluğu yoktur.

5.2.4 HANDE SEVEN AVUK, e-randevum'te yer alan Üye'lerin yükledikleri içerikleri veya üyeliğe ilişkin Üye bilgilerini, Üye'nin güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiksel değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

5.2.5 HANDE SEVEN AVUK, e-randevum'in işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, sözleşme koşullarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri her zaman kontrol edebilir istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; HANDE SEVEN AVUK bu mesaj ve içeriği giren Üye'nin üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir.

5.2.6 HANDE SEVEN AVUK, üyelerin randevu işlemi yapabilmeleri için cep telefonlarına SMS mesajı ile güvenlik kodu gönderecektir. Üyeler aldıkları randevular ya da yaptıkları rezervasyonlar ile ilgili gerçekleşen işlemler sonrasında, yine SMS mesajı ile bilgilendirilecektir.

5.2.7 Üye HANDE SEVEN AVUK'nun e-posta aracılığı ile kendisine yeni özellikler, yeni eklenen iş yerleri ve e-randevum ile ilgili tanıtıcı bilgiler göndereceğini kabul eder. Üye "Ayarlar" sayfasından bu bilgilendirme e-postalarını almamayı tercih edebilir.

6. e-randevum Hizmetleri ve Kullanım Koşulları

HANDE SEVEN AVUK, e-randevum'te işbu sözleşme ile kapsamı ve kullanım koşulları belirlenen hizmetleri Üye'lere sağlayacaktır. Bu hizmetler;

6.1 Üye'lerin Üye İş Yerleri tarafından sunulan hizmetleri inceleyebilmeleri ve Üye İş Yeri sayfasında yer alan takvimi kullanarak çevrimiçi olarak rezerve edebilmeleri ya da randevu alabilmeleri

6.2 Üye'lerin Üye İş Yerleri tarafından sunulan hizmetleri arayarak ulaşabilmeleri

6.3 Üye'lerin geçmiş randevu ya da rezervasyonlarını inceleyebilmeleri ve raporlayabilmeleri şeklindedir.

7. Gizlilik Politikası

HANDE SEVEN AVUK, e-randevum'te Üye'lerle ilgili bilgileri iş bu sözleşme ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan e-randevum Gizlilik Politikası kapsamında kullanabilir. HANDE SEVEN AVUK Üye'lere ait gizli bilgileri ancak Gizlilik Politikası’nda belirtilen koşullar dahilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.

8. Diğer Hükümler

8.1 Fikri Mülkiyet Hakları
e-randevum dahilinde erişilen ve e-randevum'i oluşturan tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer yazılım kodları HANDE SEVEN AVUK'na aittir. Üye'ler, HANDE SEVEN AVUK hizmetlerini, çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının HANDE SEVEN AVUK hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler.

HANDE SEVEN AVUK, telif haklarına tabi çalışmalarını, ticari markalarını, ticari görünümünü veya e-randevum vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

8.2 Değişiklikler
HANDE SEVEN AVUK, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda e-randevum'te ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, Üye'nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

8.3 Mücbir Sebepler
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, HANDE SEVEN AVUK işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, HANDE SEVEN AVUK için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için HANDE SEVEN AVUK'ndan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve HANDE SEVEN AVUK'nun gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

8.4 Uygulanacak Hukuk ve Yetki
İş bu sözleşme 8 maddeden ibaret olup, taraflarca okunup anlaşılarak üyelik sırasında elektronik onay verilerek imza altına alınmıştır.

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

8.5 Sözleşmenin Feshi
İş bu Üyelik Sözleşmesi Üye e-randevum üyeliğine devam ettikçe yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Sözleşme Üye'nin kalıcı veya geçici olarak üyeliğini durdurması ya da durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.