Gizlilik Politikası

Bu beyan E-RANDEVUM.COM internet sitesinin sahibi, Fulya Mah. Uygar Sok. No:16 Fulya Life Residence Kat:11 D:32 Fulya-Şişli/İstanbul adresinde bulunan HANDE SEVEN AVUK BESLENME DANIŞMANLIK‘ın (Kısaca “HANDE SEVEN AVUK” olarak anılacaktır) gizlilik ve veri politikasını içerir. E-RANDEVUM.COM internet adresini ziyaret ederek aşağıdaki şartları ve kuralları kabul etmiş sayılmaktasınız.

E-RANDEVUM.COM üyelik aşamasında ve sonrasında sizden bazı kişisel ya da kurumsal bilgiler talep eder. Kişisel ya da kurumsal bilgilerinizin korunması ve gizliliğinizin sürdürülebilmesi birinci önceliğimizdir. HANDE SEVEN AVUK, kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamdan iletilen kişisel ya da kurumsal bilgileri, üyeleri ile yaptığı “E-RANDEVUM Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve E-RANDEVUM.COM internet sitesinde çıkabilecek sorunların en hızlı şekilde giderilebilmesi için, HANDE SEVEN AVUK, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunları kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Kullanıcıların E-RANDEVUM.COM üzerindeki üyelik, randevu, hizmet tanımı gibi çeşitli form ya da oylamaların doldurulması suretiyle, kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (ad ve soyadı, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) HANDE SEVEN AVUK’a vermeleri gerekmektedir. Ayrıca E-RANDEVUM.COM üzerinde iş yeri açan firma yetkililerinin, ödemelerini kredi kartı ile yapmaları durumunda kredi kartı bilgilerini vermeleri gerekmektedir. Kredi kartı bilgileri sadece bir kez kullanılmak üzere aracı kuruma iletilir ve ödeme sonrası silinir. HANDE SEVEN AVUK hiçbir şekilde kredi kartı bilgilerinizi saklamaz. Fatura ödemesi yaparken size ait mali bilgilerin, işleminizi gerçekleştirmek için gerekli 3. şahıslara (bankalar, kredi kartı şirketleri vb.) verilmesini kabul etmektesiniz. Paylaşılacak bilgiler; kredi kartı numarası, son kullanma tarihi, CVV’de dahil olmak üzere gerekli tüm mali bilgileri içerir.

Tüm kredi kartı ve kişisel bilgileriniz, internet güvenlik standardı olan Güvenli SSL şifreleme ile 128 bit şifrelenmektedir. Bu şekilde, internet üzerindeki dolaşımları sırasında herhangi bir şekilde bu bilgilerinizin istenilmeyen kişi veya kurumlar tarafından ele geçirilmesi önlenmektedir.

HANDE SEVEN AVUK, E-RANDEVUM Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen bilgileri HANDE SEVEN AVUK veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir. Kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya E-RANDEVUM.COM üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; HANDE SEVEN AVUK ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, "E-RANDEVUM Üyelik Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.

HANDE SEVEN AVUK, E-RANDEVUM.COM internet sitesi üzerinde başka sitelere link verebilir. HANDE SEVEN AVUK, link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Kişisel bilgileriniz; kişi adı, soyadı, firma bilgileri, adresi, telefon numarası, e-posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içermektedir. HANDE SEVEN AVUK, işbu gizlilik politikasında aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerinizden herhangi birini HANDE SEVEN AVUK’un işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda HANDE SEVEN AVUK, işbu “Gizlilik Politikası” hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir.

Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;

  • Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik vb. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;
  • HANDE SEVEN AVUK’nun kullanıcılarla akdettiği “E-RANDEVUM Üyelik Sözleşmesi ”’nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla;
  • Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;
  • Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.
HANDE SEVEN AVUK, kullanıcılar ve kullanıcıların E-RANDEVUM.COM internet sitesini kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyasını (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet'in kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, E-RANDEVUM.COM u kaç kişinin kullandığını, hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

HANDE SEVEN AVUK, E-RANDEVUM.COM da bulunan üye iş yerlerinden randevu alan kullanıcılara ait “ad, soyadı ve telefon” bilgilerini üye iş yeri ile paylaşacaktır.

HANDE SEVEN AVUK, işbu "Gizlilik Politikası" hükümlerini dilediği zaman E-RANDEVUM.COM da yayınlamak suretiyle değiştirebilir. HANDE SEVEN AVUK’nun değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri E-RANDEVUM.COM da yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

1. AMAÇ
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK Kanunu) 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. KVKK Kanunu, kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin Anayasa tarafından da korunan özel hayatın gizliliği de dahil olmak üzere gerçek kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini belirlemek için düzenlenmektedir.

Bu politikanın amacı, HANDE SEVEN AVUK BESLENME DANIŞMANLIK (HANDE SEVEN AVUK)'nin ilgili kişilere ait kişisel verilerin KVKK Kanununa uyumlu bir şekilde işlenmesini ve korunmasını sağlamak için yönetim talimatları, prosedür şartları ve teknik bir politika oluşturmaktır.


2. KAPSAM
Bu politikanın kapsamında, HANDE SEVEN AVUK ağına erişen üçüncü kişiler de dahil olmak üzere HANDE SEVEN AVUK çalışanları bulunmaktadır. Politika, HANDE SEVEN AVUK'nun sahibi olduğu ya da HANDE SEVEN AVUK tarafından yönetilen, tüm kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına yönelik yürütülen faaliyetlerde uygulanmaktadır.

Bu politika, KVKK Kanunu ve diğer kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına ilişkin mevzuata dayalı olarak ele alınmış ve hazırlanmıştır.

HANDE SEVEN AVUK, tüm çalışanlarının katılımı ve desteğini istemektedir. HANDE SEVEN AVUK bünyesindeki tüm çalışanlara, şirket varlıklarını uygun şekilde korumalarını sağlamak için yeterli eğitim ve yardımcı referans materyalleri temin edilecektir.

Bu politika, HANDE SEVEN AVUK bünyesinde bulunan herkesin bilmesinin ve sürekli olarak uymasının beklendiği temel kontrol tedbirlerini tanımlamaktadır.


3. TANIM ve KISALTMALAR
Bu bölümde politikada geçen özel terim ve deyimler, kavramlar, kısaltmalar vb. kısaca açıklanır.


3.1. HANDE SEVEN AVUK: HANDE SEVEN AVUK Bilişim Teknolojileri A.Ş.


3.2. Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye ve özgür iradeye dayanarak açıklanan ve veri işleme amacıyla sınırlı olarak verilen onay.


3.3. Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.


3.4. Çalışan: HANDE SEVEN AVUK Personeli.


3.5. Hizmet Sağlayıcısı: HANDE SEVEN AVUK'nun hizmet aldığı ve/veya verdiği şirket (tedarikçi, taşeron, müşteri vb.) personeli.


3.6. Kişisel Veri Sahibi (İlgili Kişi): Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.


3.7. Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.


3.8. Özel Nitelikli Kişisel Veri: Öğrenildiği taktirde ilgili kişinin mağdur olmasına veya ayrımcılığa maruz kalmasına neden olabilecek nitelikteki bilgiler.


3.9. Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.


3.10. Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişidir.


3.11. Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu ve Veri Sorumluları Sicili'ne kayıt yaptırmakla yükümlü gerçek veya tüzel kişidir.


3.12. KVKK Kurulu: Kişisel Verileri Koruma Kurulu


3.13. KVKK Kurumu: Kişisel Verileri Koruma Kurumu


3.14. KVKK Kanunu: 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu


3.15. Politika: HANDE SEVEN AVUK, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası.

4. ROL VE SORUMLULUKLAR


4.1 Veri sorumlusu
KVKK Kanunu uyarınca kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kişisel verilerin işlenmesi anlamına gelmektedir.
HANDE SEVEN AVUK, veri tabanında kayıtlı olan kişisel verilerin, işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyerek, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olup ve Veri Sorumluları Sicili açıldığında veri sorumlusu kaydını gerçekleştirerek kayıtlı veri sorumlusu sıfatına haiz olacağını beyan eder.


4.2 Veri sorumlusu temsilcisi
HANDE SEVEN AVUK bünyesinde Veri Sorumluları Sicili kurulduğu zaman Veri Sorumluları Sicili'ne kayıt için gerekli olan veri sorumlusu temsilcisi atanması gerçekleştirecek olup işbu kişi tüm kişisel verilerin korunması ve işlenmesi, güvenlik önlemlerinin alınması ve düzenli denetimlerin yapılması faaliyetlerinin yönetilmesi ve yürütülmesinden sorumlu bir uzman olacaktır.


4.3 Veri İşleyen
HANDE SEVEN AVUK'nun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiler (Örneğin; yükleniciler, tedarikçiler gibi)


4.4 Sorumluluk
Kişisel verilerin HANDE SEVEN AVUK adına başka bir gerçek veya tüzel kişi tarafından işlenmesi halinde ise veri sorumlusu olarak HANDE SEVEN AVUK ile veri işleyen kişiler tedbirlerin alınması konusunda müştereken sorumlu olurlar. HANDE SEVEN AVUK; veri sorumlusu olarak, kendisi ile kişisel verilerini paylaşan ilgili kişilere sağladıkları güvenin; iş ortakları, hizmet sağlayıcı, tedarikçi ve yüklenicileri tarafından da aynı şekilde sürdürülmesinin sağlanması için periyodik olarak, veri işleyenlerin gizlilik politikasına uyumunu denetler.5. HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLER

KVKK Kanunu uyarınca HANDE SEVEN AVUK'nun kişisel verilerin korunması ve işlenmesi kapsamında hukuki yükümlülükleri bulunmaktadır. Söz konusu yükümlülükler şu şekilde sıralanmaktadır:


5.1 Aydınlatma yükümlülüğü
HANDE SEVEN AVUK, kişisel verilerin toplanması sırasında, ilgili kişiyi aydınlatmak ve; bu kapsamda ilgili kişiye aşağıdaki hususlarda bilgi vermekle yükümlüdür:

• Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
• Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
• İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
• Kişisel verileri toplanmanın hukuki sebebi,
• İlgili kişinin hakları.

HANDE SEVEN AVUK aydınlatma yükümlülüğü kapsamında; farklı araçlar ile ilgili kişileri kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin bilgilendirecektir. Ayrıca HANDE SEVEN AVUK kamuoyuna açık politikaların kişisel veri sahipleri tarafından anlaşılabilir olmasına önem vermektedir. HANDE SEVEN AVUK internet sayfalarındaki üyelik sözleşmelerinde yukarıda ifade edilen hususlara ilişkin bilgiler yer almaktadır.

İlgili Kişilerin ne şekilde bilgilendirileceğine dair hangi araçların kullanılacağı iç politikalar ile belirlenmiştir.


5.2 Bilgilendirme yükümlülüğü
KVKK Kanunu 11. maddesi uyarınca, kişisel verinin temin edildiği ilgili kişinin kişisel verilerinin korunmasına ilişkin hakları (Bölüm 11) belirtildiği gibidir. KVKKK Kanunu 13. maddesi uyarınca HANDE SEVEN AVUK söz konusu haklara ilişkin iletilen talepleri değerlendirerek; İlgili Kişileri bilgilendirmekle yükümlü olup işbu bildirim yasal mevzuat kapsamında belirlenen süre içinde gerçekleştirilecektir.
Söz konusu talepler, İlgili Kişiler tarafından yazılı olarak veya KVKK Kurulu tarafından belirlenecek diğer yöntemlerle HANDE SEVEN AVUK'na iletilmelidir. HANDE SEVEN AVUK, Kurulun bu konudaki kararına aykırılık teşkil etmemek üzere İlgili Kişi'ye başvuru konusunda daha fazla olanak sağlamaya çalışır.


5.3 Veri güvenliğini sağlama yükümlülüğü
HANDE SEVEN AVUK'nun veri sorumlusu sıfatıyla, KVKK Kanunu 12. maddesinden kaynaklı, veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri işbu Politika'nın 10. bölümde belirtilmektedir.


5.4 Veri Sorumluları Siciline kaydolma yükümlülüğü
HANDE SEVEN AVUK, KVKK Kanunu 16. maddesi uyarınca, KVKKK Kurulu tarafından belirlenen ve ilan edilen süre içinde Veri Sorumluları Siciline kayıt yaptırmakla yükümlüdür.

KVKK Kanunu 16/3 maddesi uyarınca; işlenen kişisel verinin niteliği, sayısı, veri işlemenin kanundan kaynaklanması veya üçüncü kişilere aktarılma durumu gibi KVKK Kurulu tarafından belirlenecek objektif kriterler göz önünde bulundurularak, sicile kaydolma zorunluluğuna getirilecek istisnalara göre iştiraklerden bir kısmı için istisna getirilebilir.6. KİŞİSEL VERİLERİN SINIFLANDIRILMASI

6.1 Kişisel veriler
KVKK Kanunu kişisel verileri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlamaktadır. Bu bağlamda, kişinin verilerinin belli veya belirlenebilir olması (bir başka bilgi ile bir araya getirildiğinde kişiye ulaşılması) gerekmektedir. Bir kişinin adı, soyadı, doğum tarihi ve yeri, kimlik, sosyal güvenlik numarası, telefon numarası, adresi, görüntüleri, ödeme bilgileri, sağlık bilgileri ve benzeri bilgiler kişisel veri tanımına girmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması'nın konusu verisi işlenen gerçek kişiler olup, tüzel kişiler kapsam dışında bırakılmıştır. Bu nedenle, bir tüzel kişinin sicil numarası, ticaret unvanı ve sicil bilgileri gibi içerisinde gerçek kişiye ait bilgi içermeyen bilgiler, KVKK Kanunu gereği kişisel veri olarak korunmamaktadır.


6.2 Özel nitelikli kişisel veriler
Özel nitelikli kişisel veriler; öğrenildiği taktirde ilgili kişinin mağdur olmasına veya ayrımcılığa maruz kalmasına neden olabilecek nitelikteki bilgiler olup; KVKK Kanunu 6. maddesinin 1. fıkrasında şu şekilde sayılmaktadır: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi, veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf yada sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti, ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri. Özel nitelikli kişisel verilerin kanunda açıkça yetki verilen durumlar dışında ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.

Bu kapsamda; HANDE SEVEN AVUK tarafından bu tür kişisel veriler Kanun gereği işlenmesi gereken durumlar dışında işlenmez veya ilgilinin açıkça rızası alınarak KVKK Kanunu 6. maddesi uyarınca belirtilen şartlara uygun olarak işlenir.7. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ POLİTİKASI


7.1 Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin uyulacak ilkeler
Toplanan tüm kişisel veriler, KVKK Kanunu 4. maddesinde sayılan ilkelere uygun ve 5. ve 6. maddelerinde belirtilen şartlar ile uyumlu bir şekilde işlenmelidir. HANDE SEVEN AVUK, KVKK Kanunu 4. maddesi uyarınca; kişisel verilerin işlenmesi konusunda hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar güderek, amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü biçimde kişisel verileri işlemekle sorumludur.

Bu demektir ki;
• HANDE SEVEN AVUK kişisel verilerin işlenmesi sırasında kanunların ve diğer hukuki düzenlemelerin öngördüğü ilkelere uygun şekilde hareket etme mecburiyetindedir.
• HANDE SEVEN AVUK dürüstlük kurallarına uygun olmanın gereği kişisel verilerin işlenmesi sırasında şeffaf olmalı, bilgilendirme ve aydınlatma yükümlülüğüne uymalıdır.
• HANDE SEVEN AVUK kişisel verilerin meşru ve hukuka uygun sebeplerle, yani ancak yasal olarak açıkça belirli ve hukuka uygun olan sınırlı amaçlarla işlemelidir.
• HANDE SEVEN AVUK kişisel verileri yürütmekte olduğu faaliyetlere bağlı olarak işlemelidir.
• HANDE SEVEN AVUK kişisel verileri gerekli olduğu ölçüde işlemelidir. Bu kapsamda orantılık ilkesi dikkate alınmalıdır ve kişisel veriler amacın gerektirdiği dışında kullanılmamalıdır. Ayrıca amaca ulaşmayı sağlayacak ölçü aşılarak ihtiyaç olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınılmalıdır.
• HANDE SEVEN AVUK kişisel verileri, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmelidir (bkz. 9. Bölüm) ve bu sürenin sona ermesine rağmen, herhangi bir gerekçe ile bu verileri anonim hale getirmeden saklamamalıdır.


7.2 HANDE SEVEN AVUK'nun kişisel verileri işleme amaçları
HANDE SEVEN AVUK kişisel verileri KVKK Kanunu 5 ve 6. maddeleri ile uyumlu olarak bu ve benzeri amaçlar için işlemektedir:
• Kişisel ve iletişim verileri: Adı, soyadı, telefon, e-posta bilgileri siteye kullanıcı kayıt ve iletişim amaçlı kullanılmaktadır.
• Demografik, Site ve Uygulama Gezinim Verileri ve Diğer veriler: kullanıcıların ilgi alanlarını tanımlayarak toplanan verilerin iş geliştirme, pazarlama, iletişim gibi operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi ile birlikte kullanıcı deneyimini arttırarak daha iyi hizmet vermek için kullanılmaktadır.
• Sosyal Ağ Bilgileri: Kullanıcıların mevcut sosyal ağ hesapları ile siteye daha kolay erişim sağlamaları ve bu doğrultuda toplanan verilerin iş geliştirme, pazarlama, iletişim gibi operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi ile birlikte kullanıcı deneyimini arttırarak daha iyi hizmet vermek için kullanılmaktadır.
• Konum verileri: Kullanıcı e-randevum mobil uygulamalarını kullanırken; kullanıcının izin vermesi halinde kullanılır. Kullanıcıların hassas veya yaklaşık konumları ile ilgili verileri kapsar. Kullanıcı özelinde lokasyon bazlı tanıtım ve bilgilendirme yapılmaktadır.

• Üyenin randevu aldığı üye iş yerleri aşağıdaki bilgileri kendilerine özel üye profil sayfasına kaydedebilecektir. Bu bilgiler diğer üye iş yerleri tarafından görülemez. Her üye iş yeri bu bilgileri üyeden kendisi öğrenir ve kaydedebilir:
• Fotoğraf
• Doğum Tarihi
• Cinsiyet
• Mesleği
• Çalıştığı Firma
• Medeni Durumu
• Ev Telefonu
• İş Telefonu
• İletişim Tercihleri
• İletişim Saatleri
• Adres
• Fatura Bilgieri
• Notlar
Bu verilere ek olarak üye iş yerleri her randevu kaydı içerisinde sağlık verisi gibi Özel Nitelikli Kişisel Veri saklayabilirler. e-randevum üyesi olarak üye iş yerlerinden randevu aldığınızda, üye iş yerinin sağlık verisi de dahil olmak üzere Özel Nitelikli Kişisel Verinizi HANDE SEVEN AVUK veritanabında saklamasına izin vermektesiniz.


Yukarıda ifade edilen veri bazlı amaçlar dışında genel olarak aşağıda belirtilen hususlar içinde veri toplanmaktadır.

HANDE SEVEN AVUK üyelerine yayınlar göndermek,
• HANDE SEVEN AVUK üyelerine elektronik posta ile bülten göndermek ya da bildirimler de bulunmak,
• HANDE SEVEN AVUK üyesi yada kullanıcıların sorularını cevaplamak ve etkin bir müşteri hizmeti sunmak,
• HANDE SEVEN AVUK üyelerine yeni hizmetler hakkında bilgi vermek,
• HANDE SEVEN AVUK veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak,
• HANDE SEVEN AVUK üyelerine gerektiğinde temas kurmak,


7.3 Kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesinin sağlanması
• HANDE SEVEN AVUK, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi için aşağıdaki teknik tedbirleri almak,
o Kişisel verilerin Kanun'a uygun bir şekilde işlenmesi ve depolanması için şirket içi organizasyonu yapmak,
o Kişisel verilerin depolanacağı veri tabanlarının güvenliğini sağlamak için teknik altyapıyı oluşturmak,
o Oluşturulan teknik alt yapının ve süreçlerin denetlenmesini sağlamak,
o Alınan teknik önlemlerin ve denetim süreçlerinin raporlanmasına ilişkin prosedürler belirlemek,
ile yükümlüdür.
• HANDE SEVEN AVUK, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi için aşağıdaki idari tedbirleri alır:
o HANDE SEVEN AVUK, şirket çalışanlarını kişisel verilerin hukuka uygun bir şekilde korunması ve işlenmesine ilişkin bilgilendirmek ve eğitmek,
o HANDE SEVEN AVUK, şirket çalışanları ile yapmış olduğu sözleşmelerde, belgelerde veya politikalarda, şirket çalışanları tarafından kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi durumlarında alınacak tedbirleri kayıt altına almak,
o HANDE SEVEN AVUK birlikte çalıştığı veri işleyicilerinin ve ortaklarının kişisel verilerin işlenmesi faaliyetlerini denetlemek.


8. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI POLİTİKASI


8.1 Yurtiçinde kişisel verilerin aktarımı:
HANDE SEVEN AVUK kişisel verilerin aktarılması konusunda KVKK Kanununda öngörülen ve KVKK Kurulu tarafından alınan karar ve düzenlemelere uygun bir şekilde hareket etmekle yükümlüdür. HANDE SEVEN AVUK tarafından ilgililere ait kişisel veriler ve özel nitelikli veriler ilgili kişinin açık rızası olmadan başka gerçek kişilere veya tüzel kişilere aktarılamaz. Şu kadar ki, KVKK Kanunu ve diğer Kanunların zorunlu kıldığı durumlarda ilgilinin açık rızası olmadan da veriler mevzuatta öngörülen şekilde ve sınırlarla bağlı olarak yetkili kılınan idari veya adli kurum veya kuruluşa aktarılabilir. Ayrıca, KVKK Kanunu'nun 8. maddesinde öngörülen şekilde 5. maddenin 2. fırkasında (örn: bir sözleşmenin kurulması veya ifası için zorunlu olması ya da hukuki bir yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi gibi) veya özel nitelikli kişisel veriler için 6. maddenin 3. fıkrasında öngörülen durumlarda ilgilinin rızası olmaksızın da aktarılabilir. HANDE SEVEN AVUK, kişisel verileri Kanunda öngörülen şartlara uygun olarak ve gerekli tüm güvenlik önlemlerini alarak Türkiye'de bulunan üçüncü kişilere aktarabilir.


8.2 Yurtdışına kişisel verilerinizin aktarımı:
HANDE SEVEN AVUK, kişisel verileri Türkiye'de üçüncü kişilere aktarabileceği gibi, Türkiye'de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere, yurt dışına da aktarabilir. KVKK Kanununda belirtilen kişisel verilerin aktarımına ilişkin açık rızanın aranmadığı istisnai durumlarda, rızasız işlenme ve aktarma şartlarına ek olarak, verinin aktarılacağı ülkede yeterli korumanın bulunması şartı aranmaktadır. Yeterli korumanın sağlanıp sağlanmadığını KVKK kurulu belirleyecek olup; yeterli korumanın bulunmaması durumunda ise, hem Türkiye'deki hem de ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmesi ve KVKK Kurulunun izninin bulunması gerekmektedir.


8.3 Hangi kişi/kuruluşlara aktarım yapılmaktadır?
Yetkili kurum ve kuruluşlar :


Kamu tüzel kişileri ile ilgili mevzuatları kapsamında talep ettikleri bilgiler 8.1 maddesi uyarınca paylaşılır.

Bölüm 7.2'de belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği diğer kişi veya kuruluşlar ise şunlarıdır; her türlü kişisel verilerin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlenmelerini önlemek gibi veri güvenliği tedbirlerinin alınmasında HANDE SEVEN AVUK ile müşterek ve müteselsil sorumlu olmak üzere bağlı ortaklıklar ve/veya doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştirakler ile HANDE SEVEN AVUK olarak faaliyetleri yürütmek üzere ilgili sözleşmeler kapsamında hizmet alınan, işbirliği içinde olunan, program ortağı olan yurt içi/yurt dışı kuruluşlar ve diğer 3. kişilerdir.


8.4 Kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarılmasına ilişkin HANDE SEVEN AVUK tarafından alınan tedbirler:
• Teknik açıdan alınan tedbirler:
o İşlenen ve aktarılan ya da aktarım sonucu alınan kişisel verilerin, HANDE SEVEN AVUK bünyesinde yer alan farklı iştiraklerce, söz konusu iştirakler bünyesi içinde yer alan farklı departmanlarca, ve HANDE SEVEN AVUK'nun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişilerce, yetkisiz erişim ve kullanımını engelleyecek tedbirleri alır.
• İdari açıdan alınan tedbirler:
o HANDE SEVEN AVUK, bünyesinde yer alan farklı iştiraklerce, söz konusu iştirakler bünyesi içinde yer alan farklı departmanlarca, ve HANDE SEVEN AVUK'nun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişilerce, kişisel verilere erişimin ne şekilde ve hangi işleme amacı doğrultusunda kimlere verilmesi gerektiğine ilişkin iç politikalar oluşturulmuştur.9. KİŞİSEL VERİLERİN MUHAFAZASI POLİTİKASI


9.1 İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme
HANDE SEVEN AVUK, KVKK Kanunu 7. maddesi ve Türk Ceza Kanunu'nun 138. maddesi uyarınca işlediği kişisel verileri yalnızca ilgili mevzuatta öngörülen veya mevzuatta bir süre öngörülmemiş ise kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza eder. Tutulan veriler verinin tutulma amacı sona erdikten sonra silinecek olup ortalama olarak 2 yıl belirlenmekle birlikte mevzuatsal olarak daha uzun süre öngörülen veriler mevzuatta belirtildiği süreyle sistemde kalmaya devam edecektir.

Bu sebeple her bir kişisel veri için ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süreye ilişkin farklı bir muhafaza süresi geçerli olabilmektedir. Örneğin Vergi Usul Kanunu 253. maddesi uyarınca defter ve vesikalar 5 yıl süre ile muhafaza edilmelidir.

Diğer bir örnek ise Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik uyarınca, kişisel verilerin pazarlama veya tanıtım amaçları için kullanılacağına ilişkin ilgili kişi onayının geri alındığı durumlarda, kişisel verilerin kayıtları bu tarihten itibaren 1 yıl saklanmalıdır. Ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer her türlü kayıt ise gerektiğinde ilgili bakanlığa sunulmak üzere 3 yıl saklanacaktır.
Diğer yandan, bir veri birden fazla amaç için de işlenmiş olabilir ve böyle bir durumda ilgili verinin işlenmesine neden olan tüm nedenler ortadan kalktığında ilgili veri silinir, yokedilir veya anonim hale getirilerek muhafaza edilir.


9.2 Kişisel verilerin muhafazasına ilişkin HANDE SEVEN AVUK tarafından alınan tedbirler
KVKK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olan kişisel veriler, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde resen veya ilgili kişinin talebi üzerine HANDE SEVEN AVUK tarafından, bu verilerin hiçbir şekilde kullanılmayacak ve geri getirilmeyecek şekilde silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi gerekmektedir. Kişisel verilerin hukuka uygun olarak yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin usul ve esaslar KVKK Yönetmeliği'nde belirtilecek ilke ve kurallara uygun şekilde yerine getirilecektir.

• Teknik açıdan alınan tedbirler :
o HANDE SEVEN AVUK tarafından kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonimleştirilmesine ilişkin gerekli sistemler ve denetim mekanizmaları oluşturulur.
• İdari açıdan alınan tedbirler:
o HANDE SEVEN AVUK, HANDE SEVEN AVUK'nun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişileri kişisel verilerin hukuka uygun bir şekilde muhafazasına ilişkin bilgilendirmek ve farkındalık yaratmak; aynı zamanda bu kişilerle akdedilen sözleşmeler çerçevesinde kişisel verilerinin hukuka uygun şekilde muhafaza edilmesine ve silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin önlemleri almalarını sağlar.
o HANDE SEVEN AVUK, verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişilerinin yürüttüğü kişisel verilerin muhafazası faaliyetlerini denetlemekle sorumludur.10. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ POLİTİKASI


10.1 HANDE SEVEN AVUK'nun veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri
KVKK Kanunu'nun 12. maddesi uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla HANDE SEVEN AVUKnun veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri şu şekildedir:
• Kişisel verilerin;
o hukuka aykırı işlenmesini önlemek,
o hukuka aykırı erişimi önlemek,
o muhafazasını sağlamak,
için her türlü teknik ve idari tedbir almak,
• Kuruluşu içinde gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak,
• Kendisi adına kişisel verileri işleyen kişilerin veya organlarında görev alan yetkililerin görevlerinden ayrılsalar dahi, görevleri sırasında öğrendikleri kişisel verileri kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamaması ve işleme amacı dışında kullanmaması için gerekli önlemleri alır,
• İşlenen kişisel verilerin hukuka aykırı olarak başkaları tarafından ele geçirilmesi halinde ilgilisine ve Kurul'a bildirmektir.


10.2 HANDE SEVEN AVUK'nun veri güvenliğine ilişkin aldığı tedbirler
Kişisel verilerin güvenliğine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirilmesi açısından ve güvenliğin risk teşkil ettiği durumlarda hızlı bir şekilde hareket edilmesi adına, HANDE SEVEN AVUK aşağıda sıralanmış olan tedbirleri alır:


10.2.1. Kişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemek için alınan teknik ve idari tedbirler.
Kişisel verinin işlenmesi, aktarılması ve muhafaza edilmesine ilişkin ilgili bölümlerde alınması gereken teknik ve idari tedbirler sayılmıştır. HANDE SEVEN AVUK bu tedbirleri eksiksiz olarak almak ve hukuka aykırı erişimi engellemekle yükümlü olduğu halde; yine de üçüncü kişilerin kişisel verilere hukuka aykırı erişimi söz konusu olmuş ise; kişisel verilerin korunmasına ilişkin ilgili mevzuata ve Kurul kararlarına uygun şekilde ilgililerin zarar görmemesi için teknik ve idari tüm tedbirleri alır.


10.2.2. Kişisel verilerin yetkisiz bir şekilde ifşası durumunda alınacak tedbirler.
HANDE SEVEN AVUK, kişisel verilerin yetkisiz bir şekilde ifşasının engellenmesine yönelik tedbirler almakla ve buna ilişkin iç politika oluşturmakla yükümlüdür. Buna ek olarak, söz konusu durumlarda HANDE SEVEN AVUK, veri sorumlusu olarak, kişisel verileri yetkisiz bir şekilde ifşa edilen kişileri ve KVKK Kurulunu bilgilendirmekle yükümlüdür.11. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI


11.1 Kişisel verilere erişim hakkı
İlgili kişilerin bir ücrete tabi olmadan kişisel verilerine erişim hakkı bulunmaktadır. Bu nedenle HANDE SEVEN AVUK ilgili kişiye;
• Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme;
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;
• Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme isteğinde bulunma hakkı.


11.2 Kişisel verilerini değiştirme veya sildirme hakkı:
İlgili kişilerin bir ücrete tabi olmadan kişisel verilerini değiştirme veya sildirme hakkı bulunmaktadır. Bu kapsamda;
• Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme;
• Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
• Yukarıda bahsedilen düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhe bir sonuç ortaya çıkmasına itiraz etme.


11.3 Kişisel verilerin güncelliğinin sağlanması:
KVKK Kanunu uyarınca kişisel verilerinizin doğru ve gerektiğinde güncel olmasını sağlama yükümlülüğümüz bulunmaktadır, bu sebeple kişisel verilerinizin doğru ve güncel tutulması açısından lütfen bize durumunuzdaki değişiklikleri (08508851500 (09:00-18:00) / destek@e-randevum.com ) bildiriniz.


11.4 İlgilinin başvurusu ve başvurunun değerlendirilmesi:
İlgili kişiler HANDE SEVEN AVUK tarafından işlenen kişisel verilere en kısa sürede erişimi sağlamak adına ve yukarıda belirtilen hakların kullanılmasına yönelik HANDE SEVEN AVUKna talepte bulunabileceklerdir. HANDE SEVEN AVUK bu erişim taleplerini karşılamak adına gerekli başvuru kanallarını oluşturur. Başvurular en kısa sürede ve her halükarda KVKK Kanununda öngörülen süre içerisinde cevaplandırılır.

İlgili kişiler HANDE SEVEN AVUK tarafından açıklanacak ve yasal altyapısı sağlandığında Veri Sorumluları Sicilinde ilan edilecek temsilciye başvurmalılar. Veri sorumlusu temsilcisi, kişisel verilerin işlenmesi ve korunması ile ilgili talepleri niteliğine göre en kısa sürede ve her halükarda en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak veya Kurul tarafından ücrete ilişkin yayınlanacak tarifedeki koşulların oluşması durumunda tarifedeki ücreti karşılığında sonuçlandıracaktır.

Bu sürenin başlayabilmesi için ilgili kişiler tarafından yapılan talepler yazılı veya KVKK Kurulunun belirlediği diğer yöntemlerle veri temsilcisine gönderilmelidir ve ayrıca veri sahibinin kimliğini tespit edici belgelerde eksiksiz bir şekilde iletilmelidir. Kurul tarafından bir yöntem belirleninceye kadar yapılacak başvuruların yazılı olarak yapılması gerekmektedir. İlgilice yapılacak başvuru sırasında ilgilinin hangi hakkını kullandığını açıkça belirtmesi ve varsa bilgi ve belgeleri ile HANDE SEVEN AVUK'nun kurumsal adresine iadeli taahhütlü mektup yoluyla göndermesi gerekmektedir.

İlgili kişi tarafından yapılan talepler veri sorumlusu temsilcisi tarafından kabul veya gerekçesi açıklanarak reddedilir ve yazılı veya elektronik ortamda cevap bildirilir. Başvurunun kabul edilmesi halinde HANDE SEVEN AVUK tarafından gereği yerine getirilir ve HANDE SEVEN AVUKnun hatasından kaynaklanması halinde alınan ücret ilgili kişiye iade edilir. Kişisel verilerinin işlenmesi/değiştirilmesi/silinmesi talebine ilişkin bazı durumlarda hukuki yükümlülüklerden dolayı veya KVKK Kanunu madde 5 ve 6 uyarınca belirlenmiş diğer nedenler doğrultusunda talebe olumlu yanıt verilmemektedir. Bu durumda verilecek ret cevabında sebepleri ayrıntılı bir şekilde gerekçelendirilerek hukuki dayanağı bildirilecektir.

Başvurunun HANDE SEVEN AVUK tarafından reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde cevap verilmemesi hallerinde; ilgili kişinin cevabı öğrendiği tarihten itibaren 30 gün ve her halde başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde KVKK Kuruluna şikayette bulunma hakkı bulunmaktadır.12. ÇEREZ POLİTİKASI

Bu çerez uygulamaları politikası; HANDE SEVEN AVUK tarafından veya adına yürütülen web siteleri ve Mobil Platformlar, üçüncü parti programlar veya web siteleri üzerinden erişilen, kullanılan platformlar için geçerlidir.

Amaç unsuru:
Çerez bir internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışması, kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi, sitenin geliştirilmesi ve optimize edilmesi, daha uygun, ilgiye dayalı reklam sunma, ziyaretçiler için ilgi çekici ve kişiselleştirilmiş bir web sitesi/uygulama ve reklam portföyü sunmak amacıyla cihazlara (bilgisayar, telefon, tablet) yerleştirilen küçük veri parçacıklarıdır.

Çerez Türleri: Çerezler farklı sınıflandırma türlerine göre farklı türlerde görünebilirler. Oturum çerezleri olarak adlandırılan çerezler web sitesinden ayrılana dek cihazlarınızda tutulan geçici çerezleri ifade eder. Kalıcı çerezler ise cihazınızın sabit diskinde uzun süreler kalan türde çerezlerdir.

Zorunlu çerezler web sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi ve kullanıcıların sitede gezinme ve özelliklerinden yararlanmasını sağlar. Zorunlu çerezler anonim niteliktedirler.

İşlevsel ve Analitik çerezler tercihlerinizi hatırlamak, internet sitesinin etkin şekilde kullanılması, sitenin kullanıcı isteklerine cevap verecek şekilde optimize edilmesi ve ziyaretçilerin siteyi nasıl kullandığı hakkında verileri içerir. Niteliği gereği bu türdeki çerezler kullanıcı adı vb. kişisel bilgilerinizi içerebilir.

Ticari çerezler ise ilgi alanlarınız ve seçimleriniz doğrultusunda hedeflediğiniz ürün/içerik'e benzer nitelikli olanların sunulması ve daha gelişmiş, kişiselleştirilmiş bir reklam politikası sunarak kullanım deneyiminizi artırmaya yarar.

Yukarıda ifade edilen oturum, kalıcı, işlevsel ve analitik ve ticari çerezlerin arka planda tutulma süresi yaklaşık 2 ay olup şahıs internet tarayıcısı ayarlarından bunda gerekli ayarlamaları yapılabilir. İşbu ayarlardan kaldırılma işlemi internet tarayıcısı bazlı değişebilmektedir.

Çerez İzinleri:
HANDE SEVEN AVUK web siteleri/mobil uygulamaları/mobil web siteleri'ni kullanarak çerezlerin “ÇEREZ POLİTİKASI “ kapsamına uyumlu şekilde kullanılmasına onay vermiş olursunuz.

Çerezlerin kullanımı hakkında bilgilendirme HANDE SEVEN AVUK web siteleri/mobil uygulamaları/mobil web siteleri'ne yapılacak ilk ziyarette açılır pencere ile verilecektir. Bu pencereyi kapattığınızda kabul etmiş sayılacaksınız. Yukarıdaki çerez türleri başlığındaki son paragrafta ifade edildiği şekilde çerez kullanımından çıkma yapılabilmektedir.

Çerez Yönetimi: Çerezleri devre dışı bırakana kadar depolanmış olan çerez verilerini temizleyebilirsiniz. Bu ayarların yeri kullandığınız tarayıcıya göre değişmektedir. Tarayıcınızdaki "Yardım" fonksiyonunu kullanarak ilgili ayarların yerini bulabilirsiniz.
Bazı çerezleri kabul etmediğiniz durumlarda, internet sitemizin bazı işlevlerini kullanamayacağınızı yahut düzgün görüntüleyemeyeceğinizi göz önünde bulundurunuz.13. DOKÜMANIN YAYINLANMASI VE SAKLANMASI
İşbu veri politikası KVKK Kanunu kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğü ile birlikte kişisel verileri bulunan kullanıcılara bildirilecek ve HANDE SEVEN AVUK'na bağlı sitelerde de yayınlanacaktır.14. GÜNCELLEME PERİYODU
Şirketin ekonomik ve ticari kararı veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu ilke kararları doğrultusunda değişiklik yapılması durumunda işbu durum verileri kayıt altına alınan üyelerimize kayıt oldukları yol ile bildirilecektir.15. YÜRÜRLÜK
İşbu veri politikası yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer ve internet sitesinden kaldırılana kadar yürürlükte kalmaya devam eder.